top of page

Stuudio

Hingamise ja hääle kasutamine laval. Resonantsid, õhuruumid ja -sambad, hääle kandvus, -ulatus, pausid.
Lavakõne alused: diktsioon, tempo, hääletugevus.
Lavaliikumise alused: tasakaal, tempo-rütm, misanstseenid ja liikumine nendes, ruumi kasutus, akrobaatika ja kukkumine, tähelepanu ja keskendumine, koordinatsioon, hoiak, kõne- ja vokaalliikumine, käte kasutamine, plastika. Lavavalgustuse elementaaralused ning selles mängimine.

Füüsilise teatri tehnikad.

bottom of page