top of page

Tartu Üliõpilasteater

Enam kui 20 aastat ajalugu

Vaheaegadega on Tartu Ülikooli juures näitering või stuudio olnud ammustest aegadest. Omal ajal olid ülikooli näiteringis näiteks ka Mati Unt, Paul-Eerik Rummo jt. Praegune Tartu Üliõpilasteater on välja kasvanud Timo Kikase poolt 1993. aastal käima lükatud Tartu Ülikooli draamastuudiost. Stuudio algusaastail tegutses juhendajana Aare Laak, hiljem Kikas ise, viimasel aastal Auli Auväärt. Kuigi draamastuudio asetas põhirõhu kinnisele stuudiotööle, toodi välja ka paar lavastust, esineti ühekordsete etteastetega tudengipäevadel ja -üritustel.

 

Tartu Üliõpilasteater (TÜT) on Kalev Kudu initsiatiivil 1999. aasta 1. oktoobril  Tartu Ülikooli tudengite draamastuudio põhjal loodud väiketeater, mida iseloomustab alternatiivsus ja oma ruumi puudumine, mis on sundinud leidma uusi ja alternatiivseid mängukohti. Teater koosneb põhiliselt tudengitest, kes igal aastal vastuvõtukatsetel truppi
lisanduvad, ning vanematest liikmetest ning vilistlastest, kes koos noorte näitlejatega laval üles astuvad, kui ka stuudiotööd korraldavad.

Meie missiooniks on tuua publikuni uusi või avastamata autoreid, kasutades omapärast teatrikeelt ja uudseid mängukohti. Soovime pakkuda tudengitele võimalust tegeleda kõrgel tasemel teatrikunstiga. Tudengiteatrina oleme ühiskonna integreerijaks, mõtlemise ja maailmavaadete kujundajaks. 
 

bottom of page